Krizno Komuniciranje: Upravljanje Nepredvidivim

U današnjem dinamičnom poslovnom okruženju, sposobnost brze, efikasne i suvisle komunikacije tijekom kriznih situacija ključna je za očuvanje reputacije i uspješno upravljanje neizbježnim izazovima. Krizno komuniciranje odnosi se na proces komuniciranja tijekom kriznih situacija kako bi se upravljalo informacijama, održavala povjerenje i minimizirale negativne posljedice. Krizne situacije mogu uključivati prirodne katastrofe, nesreće, terorističke napade, financijske kolapse ili druge neočekivane događaje koji mogu ozbiljno utjecati na organizaciju ili društvo.

A sada malo stručnija definicija. Krizno komuniciranje predstavlja disciplinu koja se bavi planiranjem, implementacijom i evaluacijom komunikacijskih strategija u vrijeme krize. Ova grana komunikacijskog menadžmenta ima ključnu ulogu u očuvanju integriteta organizacije, izgradnji povjerenja i minimiziranju potencijalnih šteta koje bi mogle nastati uslijed neočekivanih događaja.


Evo nekoliko ključnih načela kriznog komuniciranja:

 1. Brza reakcija: Važno je reagirati brzo kako biste kontrolirali priču i spriječili širenje dezinformacija. Odmah nakon izbijanja krize, organizacije trebaju imati plan za pružanje informacija.
 2. Transparentnost: Otvaranje i iskreno dijeljenje informacija ključno je za izgradnju povjerenja među dionicima. Skrivanje informacija ili pokušaji manipulacije mogu pogoršati situaciju.
 3. Dosljednost poruka: Komunikacija bi trebala biti dosljedna na svim razinama organizacije. Svi zaposlenici trebaju biti informirani o situaciji i posljedicama.
 4. Empatija: Pokazivanje empatije prema onima koji su pogođeni krizom važno je za izgradnju suosjećanja i podrške. To može uključivati izražavanje sućuti ili ponudu pomoći.
 5. Planiranje unaprijed: Organizacije bi trebale imati unaprijed pripremljene planove za krizno komuniciranje. To uključuje identifikaciju ključnih poruka, određivanje odgovornosti za komunikaciju, i redovito provođenje vježbi simulacije kriznih situacija.
 6. Multikanalna komunikacija: Koristite različite kanale komunikacije kako biste osigurali da informacije dosegnu različite skupine ljudi. To uključuje društvene medije, web stranice, konferencije za medije, e-poštu i druge.
 7. Nastavak komunikacije: Komunicirajte redovito tijekom cijelog razdoblja krize i nakon nje. Ljudi žele biti informirani, a kontinuirana komunikacija pomaže u održavanju povjerenja.
 8. Učenje iz iskustava: Nakon što kriza prođe, važno je provesti evaluaciju i analizu kako biste identificirali što je dobro funkcioniralo, a što može biti poboljšano u budućnosti.

Krizno komuniciranje ima ključnu ulogu u očuvanju reputacije organizacije i minimiziranju dugoročnih šteta koje mogu nastati uslijed krize.


Usluge PRgomet komunikacija u području Kriznog Komuniciranja:

 1. Krizni Komunikacijski Menadžment (Strateško Savjetovanje): Pružamo strateško savjetovanje kako bi organizacijama pomogle u identifikaciji potencijalnih kriznih točaka i razvoju planova za njihovo rješavanje. Tim stručnjaka radi zajedno s klijentima kako bi osigurao optimalan odgovor tijekom kriznih situacija.
 2. Izrada Strategije i Plana Kriznog Komuniciranja: Kroz pažljiv proces analize i planiranja izrađujemo prilagođene strategije i planove kriznog komuniciranja. Ovi dokumenti služe kao temelj za djelotvorno upravljanje krizom i brzu reakciju u skladu s ciljevima organizacije.
 3. Izrada Kriznog Priručnika: Krizni priručnik je ključni alat za organizacije tijekom kriznih situacija. Razvijamo ovaj priručnik kao sveobuhvatni vodič koji pomaže zaposlenicima u razumijevanju njihove uloge i odgovornosti, pružajući im smjernice za učinkovito djelovanje u hitnim situacijama.
 4. Simulacija Kriznih Situacija: Sposobnost brze i pravovremene reakcije ključna je u kriznim situacijama. Organiziranje simulacije kako bi se testirala pripremljenost organizacije i identificirala područja koja zahtijevaju poboljšanja. Ovo iskustvo pruža stvarnu pripravnost za eventualne krizne scenarije.
 5. Operativna Provedba Komunikacijskih Aktivnosti: Operativna provedba planiranih komunikacijskih aktivnosti tijekom kriznih situacija. Podrška u koordinaciji s medijima, internom komunikacijom, društvenim medijima i ostalim relevantnim kanalima kako bi se osigurala dosljedna i transparentna komunikacija.

Kroz korištenje tehnoloških inovacija, analitičkih alata i prilagodljivih strategija, agencija uvodi elemente agilnosti u krizno komuniciranje, prilagođavajući se dinamičnom okruženju i nepredvidivim izazovima.